Alena Nazarova
Russia (Host: Universal Giving)
Anna Kanterova
Russia (Host: MIriam's Kitchen)