Alena Nazarova
Russia (Host: Universal Giving)
Evgeniya Pyatovskaya
Russia (Host: Apex for Youth)
Marina Bulavskaia
Russia (Host: Spark)
Nurangiz Khodzharova